Stipendiat

Var folkehøgskoleåret noe som ga mersmak?