Sommerhotell

Harstad Folkehøgskole driver i 2018 sommerhotell i perioden 25. mai til 12. august. Hotellet drives i samarbeid med Visit Harstad og alle henvendelser vedrørende sommerhotellet rettes dit.