Hver morgen starter med en felles samling, og så deler linjene ansvar for opprop og å lage en god start på morgenen for alle. Her blir det også gitt viktige beskjeder fra administrasjon, regnskap, kjøkken eller fra faglærere i forbindelse med ulike aktiviteter