Music Live Studio på konsert med «Come Shine» og FMKN