Denne uken har MLS testet lydanlegget, lært om hvordan dette kobles opp, hvorfor man kobler ledningene hit og dit, hva som skjer når man skrur på knottene og skyver og drar i spakene. Mange er nok vant til at andre tar seg av denne delen av musikkformidlingen. For en musiker er det likevel viktig å sette seg inn i hvordan lyden oppleves og forandres på veien fra stemmen, instrumentet eller gitarforsterkeren og ut i PA- høyttalerne. Da har man litt bedre forutsetninger for å være med på å gjøre at både scenelyden og publikumslyden blir til det beste for musikere og publikum.

Lydtekniker x3

Et lydkurs vil også sette fokus på det akustiske aspektet i et rom eller sal. Her kan man oppleve at forholdene og klangen i et rom kan gjøre det vanskelig å «temme» lyden. Utfordringene i en tom gymsal er store i den sammenhengen. Og den siste lærdommen fra kurset..?: Hvem er det som alltid står igjen og pakker utstyr etter konserten? Jo, lydfolkene.

Prøvebandet