Et kreativt valgfag hvor innholdet varierer fra år til år. Elevene er med på å bestemme hva vi skal gjøre, og alt av materiale står vi for.