Linjene har etter tur ansvaret for å hjelpe til på kjøkkenet, og vaske fellesområde