Calisthenics

Et utrolig spennende valgfag hvor du bruker din egen kropp som verktøy