HANDY

En unik kombinasjon av solid praktisk erfaring i ulike håndverksfag og et spennende og sosialt år på folkehøgskole.