meny

Hva er selvutvikling, og hvorfor er det viktig?

Hvorfor er det viktig å utvikle seg som menneske, og hva vil det egentlig si? Faglærer på Selvutvikling på Harstad Folkehøgskole – Norges eneste linje av sitt slag – gir deg svaret.
Hva er selvutvikling, og hvorfor er det viktig?

Det finnes mange definisjoner på selvutvikling, men på Selvutvikling på Harstad Folkehøgskole har de en forestilling om at selvutvikling handler om å skape og lage mer rom i seg selv.

– På den måten kan man bli bedre rustet til å ta hånd om sitt indre liv, stå sterkere i møte med ulike mennesker og mestre og møte livets utfordringer på en mer fleksibel måte, sier Monica Frankrig Johansen, faglærer ved Selvutvikling på Harstad Folkehøgskole.

Du ER bra nok!
Linjen er den eneste av sitt slag i Norge, og mange har en forestilling om at selvutviklingsbiten først og fremst handler om å være en bedre versjon av seg selv – noe Monica kan avkrefte.

– På linja vår tar vi utgangspunkt i at du er bra nok akkurat som du er! Vi anerkjenner bare at vi alle er i konstant utvikling og endring, både fysisk og psykisk. Det viktige er å bli bevisst på seg selv og anerkjenne de endringer en selv går gjennom. Da blir det lettere å velge hva du synes er bra – og mindre bra – med din egen utvikling. Slik kan du også velge hvilke sider du føler er viktig å jobbe med, eller forbedre, og hvilke sider ved deg selv du vil ta med deg videre i livet, sier Monica.

Verktøyene i endring
Å kunne utvikle seg selv handler også om å kunne jobbe med seg selv – gjerne sammen med andre.

– Vi ser på ulike måter å skaffe overskudd til livets utfordringer. Vi er opptatte av å bruke både kropp, hode og sjel for å bli kjent med oss selv. Da kan vi lettere reflektere over hva som skjer med oss etter hvert som vi er i endring, sier Monica.

På Selvutvikling gjøres det mye forskjellig for å legge til rette for en slik utvikling: De gode samtalene, humor, takknemlighetsdagbok og ukentlige utfordringer – bare for å nevne noe.

– En uke kan en slik utfordring for eksempel være å drikke 1,5 liter vann om dagen, eller gi en ektefølt kompliment til noen hver dag, sier Monica.

Klassen drar også mye på tur, tester yoga og meditasjon.

– Vi reiser for å utvide horisonten vår ved å oppleve andre kulturer, og vi hilser på mange forskjellige dyr, for de vekker noe ekte i oss som mennesker – noe instinktivt! Naturen er også viktig. Ved å for eksempel nå en fjelltopp oppnår man mestringsfølelse, og da trenger man både på det fysiske og psykiske i oss, sier Monica.

Elevene på gårdsbesøk.
Elevene på gårdsbesøk.

Kreative prosesser, sorg og glede
Selvutvikling handler også om kreative prosesser, forteller faglæreren.

– Vi prøver oss på maling, fargelegging, musikk og teater, og vi leker. Lek holder både kropp, hode og sjel i aktivitet. Kreativitet er et fantastisk verktøy når man skal komme i kontakt med følelsene sine og bruke hodet.

Det er med andre ord ikke bare fokus på «å tenke positivt». Selvutvikling handler både om sorg og glede.

– Målet er å kjenne seg selv bedre, føle mer og gjenkjenne sine egne, ulike følelser. Dette vil også gjøre oss i stand til å håndtere følelsene – både de gode og de dårlige – på en mer konstruktiv måte. Hvis vi forholder oss passive til vår egen utvikling skjer det som regel lite eller ikke noe. Livet vil da kanskje føles som noe som bare kom og gikk, sier Monica.