meny

Fra IT til et yrke innen helsesektoren

Jeg har gått på Harstad Folkehøgskole både som elev og stipendiat. På året mitt som elev utviklet jeg meg veldig mye.
Fra informasjonsteknologi til et yrke innen helsesektoren

Bare i løpet av mine 2 første uker var jeg mer sosial enn jeg var på mine 3 år på videregående. Jeg lærte mye om meg selv, fikk mye erfaring sosialt og et mer positivt selvbilde og livsbilde. Før jeg kom til folkehøgskolen, traff jeg for det meste folk på internett. Jeg studerte informasjonsteknologi i et år, men tok en pause for å finne noe som passet meg bedre. Nå kan jeg tenke meg å jobbe med mennesker. Jeg liker å bli kjent med folk og hjelpe de som trenger det, og jeg får mange tilbakemeldinger på at folk får tillit til meg og synes jeg er sosial. Jeg har nå over 100 gode venner fra hele Norge og noen fra utlandet. Fordi vi bor så tett, blir vi svært godt kjent og venner for livet.

Læring gjennom praksisLæring gjennom praksis
Jeg har som elev gått på Yrkesvalg og Selvutvikling hvor vi ofte var på bedriftsbesøk, hadde teori på klasserommet om psykologi og hadde praksis en gang i uken. Jeg hadde først praksis på norsk- opplæring for utlendinger. Praksisen gikk ut på å snakke norsk med utlendingene og bare ha generelt vanlig samtale på norsk. Gjennom denne praksisen fikk jeg veldig mye trening i å føre samtale med fremmede og øve mye på «small-talk». Jeg fikk også møte mange interessante mennesker fra mange ulike land og deres historie om hvordan de kom til Norge. Jeg hadde også praksis på et aktivitetssenter for pensjonister hvor jeg lærte litt kunst og håndverk og sosialiserte meg med veldig hyggelige eldre mennesker.

 

Ny oppgaver, nye muligheterNy oppgaver, nye muligheter
Etter ett fullført år som elev fikk jeg muligheten til å bli stipendiat. Dette ble ett nytt område for meg ettersom det innebar ansvarsroller og å måtte være et forbilde for de andre elevene som gikk 2017/18. Jeg har brukt mye av året til å utfordre meg selv, og å prøve nye ting. Blant annet har jeg vært med på en markørøvelse for militæret, deltatt på et west coast swing kurs, vært med på teater valgfag og vært statist på et stort julespill på Kulturhuset i Harstad. Det har ofte vært skummelt, men det blir mindre skummelt for hver utfordring som kommer. Det er slike utfordringer som har gjort at jeg har vokst veldig mye som person disse to årene.

stipendiat Stipendiat
Jeg tok også muligheten i mitt år som stipendiat til å ha praksis gjennom linjen Yrkesvalg og selvutvikling. Jeg fikk en praksisplass på en Coop Extra butikk i Harstad, hvor jeg virkelig fikk oppleve arbeidslivet. Jeg har arbeidet hardt, har gjort et godt inntrykk og har fått gode referanser til senere i livet. I tillegg fikk jeg muligheten til å jobbe videre som sommervikar på butikken.

Jeg kan virkelig anbefale et år på selvutvikling på Harstad folkehøgskole.